Theo ý kiến từ các bạn biên tập viên thì hiện tại có nhiều bạn gửi bài viết tới nhưng chất lượng bài viết rất tệ. Điều này quả thực là đáng buồn, vì tôn chỉ của reviewsach.net là ngoài việc chọn sách hay để review thì chất lượng bài review là một yếu tố được team coi trọng nhất

Image for post
Image for post

— — — — — — — -

Mình thay mặt đội ngũ team reviewsach.net xin nhấn mạnh về việc viết review sách gửi đến để đăng lên web:

1) Về việc lựa chọn sách

Bước đầu tiên là các bạn chọn cuốn sách mà các bạn thấy nó hay nhất, hữu ích nhất, nhiều nội dung giá trị nhất, hoặc đơn giản là đem lại nhiều cảm xúc nhất cho chính bạn khi đọc xong cuốn…

Cuốn sách gây nhiều cảm động và ám ảnh này đã đưa tên tuổi Shin Kyung-Sook trở thành một hiện tượng của văn học Châu Á. Tác phẩm bán được hàng triệu bản ra thị trường, được giới phê bình đánh giá cao và xuất bản tại 19 nước trong đó có Mỹ.

Hãy chăm sóc mẹ bắt đầu câu chuyện từ việc người mẹ nông thôn ra thành phố thăm con nhưng lại đi lạc. Hình ảnh của người mẹ ấy lần lượt hiện lên qua ký ức của những người thân, của người chồng và những đứa con một cách đầy cảm động và day dứt. Không chỉ là câu chuyện về một người mẹ, về một gia đình, cuốn sách còn khắc họa được những cảnh sắc, những phong tục tập quán và cả những quan điểm còn hà khắc đối với người phụ nữ trong xã hội Hàn Quốc xưa. …

About

Review Sách

Review những cuốn sách hay nhất, đặc sắc nhất #reviewsachonly

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store